before
pafter

Popatrz jak dziś ładnie wygląda pilski dworzec PKP

before
after