Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

2016-08-27

Wizyta Stowarzyszenia z Cuxhaven w Pile

Po raz piąty, w zorganizowanej grupie, w dniach  od 15 do 20 lipca 2016 roku,  członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego (Heimatkreis Schneidemühl), którymi opiekuje się miasto Cuxhaven, odwiedzili swoje rodzinne miasto nad Gwdą.   Pobyt rozpoczął się od  sobotniego  pikniku nad Jeziorem Płotki, zorganizowanym przez Edwina Kemnitza, prezesa Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile.   
W programie wizyty była niedzielna przejażdżka po mieście śladami lat młodzieńczych i poznawanie  nowej Piły. Wszystkich zachwycił pięknie odrestaurowanym dworzec PKP i zadbany  park  miejski. Nie obyło się bez wspomnień i powrotu do wydarzeń z lipca 2009 roku, kiedy to podczas drugiego pobytu, posadzono w parku  z daru miasta - drzewko przyjaźni (tulipanowiec kanadyjski) i przekazano zakupioną przez nich ławeczkę z dedykacją. Spotkanie z parkiem to również wspólne zdjęcie pilan przed pomnikiem, ufundowanym przez członków Stowarzyszenia w 2001 roku u jego wejścia. Tego dnia miało miejsce także koleżeńskie spotkanie przy kawie w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły i  rozmowy   o treściach dalszej wzajemnej współpracy.
Pobyt w Pile, to kolejne wtorkowe spotkanie w Ratuszu Miejskim, z dr Piotrem Głowskim prezydentem miasta Piły i prezentacja miasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, aspirującego jednocześnie do roli centrum subregionu Północnej Wielkopolski.

Zarząd Stowarzyszenia  reprezentowali Pani Rosemarie Pohl i Pan Horst Vahldick. Był Pan  Johannes Schreiber, prezes z lat 2000-2011, organizator  grupowych przyjazdów do rodzinnego miasta w latach 2006, 2009 i 2011. Należy także przypomnieć, że Pan  Johannes Schreiber, 28 lipca 2009 roku w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły wpisany został przez Prezydenta Miasta Piły do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły.

 

2016-08-01

Spacerek w Centrum Zastosowań Światła Philips Lighting Poland S.A.

5 maja 2016 roku, 20.osobowa grupa członków TMMP miała okazję poznać jedyne miejsce w Polsce, gdzie prezentowane są nowe zastosowania światła w różnych obszarach użytkowych. Lighting Application Center (LAC) w Pile to największe tego typu centrum Philips Lighting w Europie Centralnej i Wschodniej. Centrum powstało w 1994 roku.
Na obszarze 700 metrów kwadratowych prezentowane są możliwości zastosowań światła w różnych obszarach: w biurze, pokoju hotelowym, domowej łazience, sklepie i na wystawie sklepowej. Ponadto w oddzielnym pomieszczeniu pokazano możliwości oświetleniowe produktów LED. Dla potrzeb Centrum stworzono także fragment ulicy, prezentując najnowsze trendy w oświetleniu przestrzeni miejskich oraz budynków.
Słowa podziękowania kierujemy do Pani Barbary Wójcik i Pana Markowi Tobole Managerom LAC za wyjaśnienia i prezentację największego tego typu laboratorium w Polsce, pozwalającego poznać w praktyce możliwości nowoczesnego oświetlenia.

"Spacerek" po pilskim dworcu PKP

Kolejny "Spacerek po mieście" odbył się 22 października 2015 roku po pilskim dworcu PKP, w przeddzień oficjalnego oddania po rocznym remoncie kapitalnym. Przewodnikami byli Adam Stempień przedstawiciel inwestora i Roman Chwaliszewski konserwator zabytków, pod którego okiem odbywało się wszystko. Spacerek zachęcił do licznego udziału w nim członków Towarzystwa, członków Koła Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego oraz wielu mieszkańców miasta. Dokumentacja Jan Szwedziński

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

"Spacerek po mieście" na osiedlu Podlasie

Kolejny "Spacerek po mieście" odbył się po osiedlu Podlasie, w sobotę 26 września 2015 roku. Przewodnikiem był Maciej Usurski, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, który jest mieszkańcem osiedla.

Na początku poznaliśmy podstawowe informacje o osiedlu. Podlasie jest jednym z dziewięciu osiedli Piły, położonym we wschodniej części miasta, obejmującym przede wszystkim tereny niezabudowane i lasy. Zajmuje powierzchnię 3821,29 ha. Granice Podlasia wyznaczają: na północy, wschodzie i południu – granica administracyjna Piły a na zachodzie – rzeka Gwda, obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 11, tory linii kolejowej nr 18, ulice: Skrajna i Węglowa, tory linii kolejowej nr 203, ulice: Artura Grottgera, Juliusza Kossaka, Głuchowska oraz al. Powstańców Wielkopolskich, znajdująca się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188. Na północy osiedle graniczy z gminą Tarnówka, na wschodzie z gminą Kaczory, na południu z gminą Ujście, na południowym zachodzie z Motylewem, na zachodzie z Zamościem, a na północnym zachodzie z Jadwiżynem. Osiedle zamieszkuje 6000 pilan. Organizację osiedla wyznacza Uchwała Nr LI/619/ 2010 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 roku. Siedziba Rady Osiedla mieści się przy ul. Bydgoskiej 158 b.

W czasie spacerku mieliśmy okazję poznać historię ulicy Bydgoskiej ( od przejazdu kolejowego) i ulicy Lelewela, oraz zakłady działające na tym terenie w okresie międzywojennym i po 1945 roku. Nawiązał także M. Usurski do wydarzeń, których „świadkiem” był Krzyż postawiony w 1947 roku u zbiegu tych ulic.

Następnie, zgodnie z programem, udaliśmy się z wizytą na ul. Lelewela 140 do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi. Zachwycił nas przestronny, parterowy bez barier architektonicznych obiekt szkoły. Poznaliśmy organizację, warunki nauczania oraz osiągane przez szkołę sukcesy. Byliśmy w kolorowych, doskonale wyposażonych salach przedmiotowych, w bibliotece, świetlicy, stołówce. Podziwialiśmy kompleksy sportowo – rehabilitacyjne, boiska oraz plac zabaw dla najmłodszych. Wszyscy „spacerujący” jednomyślnie stwierdzili, że jest to piękna wizytówka naszego miasta a gratulacje należą się Marcinowi Borowiczowi, dyrektorowi szkoły.

Ostatnim punktem spacerku była ul. Korczaka 79 i kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Powitał nas gospodarz świątyni, ks. prałat Ryszard Ryngwelski. Przypomniał, że parafia została utworzona w listopadzie 1992 roku i obsługiwana jest przez księży diecezjalnych. Omówił historię budowy kościoła w latach 1994 -2000 i zasługi swojego poprzednika ks. prałata Ryszarda Kierzkowskiego. Omówił wystrój i wyposażenie kościoła, w tym posiadane relikwie świętych. Przedstawił grupy parafialne oraz formy stosowane w działaniach kościoła na rzecz integracji mieszkańców osiedla Podlasie. Spacerujący zauważyli, że kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jest jednym z głównych wyznaczników tej części miasta.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spaceru w naszej galerii. Autor fotografii Mariusz Bakaj.

 

Z wizytą w Cuxhaven, 26.08 – 31.08.2015

Na zaproszenie Heimatkreis Schneidemühl (Towarzystwa Pilan Pochodzenia Niemieckiego) i Prof. Paula Emanuela Nowacki Prof. dr nauk medycznych prezesa, na 33 Spotkaniu Pilan w Cuxhaven byli Maria Bochan prezes TMMP i Jan Szwedziński członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyła również czteroosobowa delegacja Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile pod przewodnictwem Edwina Kemnitza. Delegacja naszego towarzystwa uczestniczyła ostatnio w podobnym, 31 Spotkaniu w 2013 roku. Spotkania Pilan Pochodzenia Niemieckiego odbywają się w Cuxhaven, regularnie każdego roku w ostatnim tygodniu sierpnia.

Program 33 Spotkania obejmował koleżeńskie rozmowy i spotkania w Izbie Muzealnej (Heimatstube) i w Domu Marynarza (Schifferbörse), rozmowy o mieście dzieciństwa i współczesnym z 2015 roku, koncert zespołu Shanty – Chor Cuxhaven, nabożeństwo ekumeniczne, wizyty pamięci i złożenie kwiatów na pl. Pilskim (Schneidemühlplatz) oraz na cmentarzu komunalnym (Friedhof Brockeswalde) pod tablicą z imionami i nazwiskami mieszkańców Piły poległych i zaginionych w latach 1939 – 1945.

Gościem 33 Spotkania był dr Ulrich Getsch nadburmistrz Cuxhaven, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan i kierunki rozwoju miasta w najbliższych latach. Wskazał na perspektywy wynikające z budowy filii zakładów Siemensa, która ma zatrudniać 1000 osób.

Podczas spotkania, 28 sierpnia 2015 roku, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Związku. Udzielono absolutorium i podziękowano Członkom Zarządu, kierującego pracami Towarzystwa Pilan Pochodzenia Niemieckiego w latach 2011 – 2015 a w szczególności prezesowi Paulowi E. Nowacki.
Wcześniej w swoim wystąpieniu Prof. P. Nowacki omówił działalność Zarządu od września 2014 do sierpnia 2015. W serdecznych słowach wspomniał o zmarłych w okresie kadencji, przywołując w szczególności - malarza Gerharda Quade i dziennikarkę, stałą korespondentkę wydawanego przez Towarzystwo czasopisma „Schneidemühler Heimatbrief” Eleonorę Bukow.
Sprawą istotną podejmowaną przez wielu w dyskusji był program działalności Towarzystwa, koszty wydawania dwumiesięcznika „Schneidemühler Heimatbrief”, a przede wszystkim objęcia udziałem w pracach Towarzystwa przedstawicieli młodego pokolenia – wnuków.

W czasie spotkania dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa na lata 2015 – 2019 w składzie :

         Helga Allers              przewodnicząca
         Horst Vahldick          zastępca przewodniczącej
         Rosemarie Pohl        skarbnik
         Dörte Haedecke       sekretarz

Członkowie naszej delegacji uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu z udziałem przewodniczących kół w Berlinie – Manfreda Dosdalla i w Hannowerze – Axela Kornfuehrera. Podczas posiedzenia Towarzystwa wyraziły wolę dalszej współpracy i określiły możliwości wspólnej realizacji niektórych przedsięwzięć. Umówiono się także, na kolejne spotkanie Zarządów, w grudniu 2015 roku w Pile.

Był to dla naszej delegacji również czas spotkań z przedstawicielami miasta Cuxhaven, burmistrz Eriką Fischer i Marią Gonzalez Abal z Biura Nadburmistrza opiekującą się pilanami oraz godziny lektury nad dokumentami z przeszłości naszego miasta zgromadzonymi w Schneidemühlers Heimatstube.

Członkowie delegacji podziękowali także Prof. Paulowi Nowacki, Rosemarie Pohl, Marii Gonzalez Abal oraz Heldze Allers za zaproszenie, przekazując najnowsze wydawnictwa o mieście, piśmiennictwo i film o pobycie w Pile „ Schneidemühler in Piła. 03-08 Juli 2015” oraz drobne upominki.

Maria Bochan

artykul_cuxhaven

Cuxhavener Nachrichten 2015 nr 202: 31.08, s. 12

 

Noc Muzeów", 16 maja 2015 roku, od 17.00 do 24.00.

Nasze działanie nosiło tytuł "Z archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Prezentacje, relacje, wystawa". Pokazaliśmy po raz pierwszy dokumenty, będące naszą własnością a przekazane przez rodziny zmarłych członków Towarzystwa : Gertrudy Sabiny Idzikowskiej, legendy pilskich kin -Zorza i Iskra oraz Zofii Czepnik, Członka Honorowego TMMP. Udostępniliśmy inwentarze Firmy WYPIG, z lat 1956-1990, które Zygmunt Selwat założyciel zakładu, przekazał TMMP w 2014 roku. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy historię miasta udokumentowaną w pieczęciach wykonanych w tej firmie.

O godz. 18.00 naszym specjalnym Gościem była Koleżanka Gabriela Kasprzak, animatorka kultury, poetka, plastyk amator, pilanka od listopada 1945 roku. Ostatnio (w marcu 2015) uhonorowano jej dokonania Kryształową Szpilką i uznano Kobietą Roku Północnej Wielkopolski za działalność społeczną. Gabriela Kasprzak przedstawiła obraz naszego miasta z 1945 roku, widziany oczami dziecka. Wspominała swój udział w działalności zespołów artystycznych Pilskiego Domu Kultury w latach 60. i 70. XX wieku. Przeczytała także kilka napisanych przez siebie wierszy, wśród których były te dedykowane Pile.

Chcielibyśmy także nieskromnie zauważyć, że uczestnicy naszego przedsięwzięcia z wielką uwagą odnieśli się do naszych prezentacji. Wśród odwiedzających zauważyliśmy także pilan, którzy zaszczycili nas podczas Nocy Muzeów w 2014 roku.

n_c_1n_c_2n_c_3

n_c_4n_c_5

n_c_6n_c_7

n_c_8n_c_9

n_c_10n_c_11n_c_12

n_c_13n_c_14

n_c_15n_c_16

n_c_17n_c_18

"Tadeusz Siejak - wspomnienie w dwudziestą rocznicę śmierci"
foto Mariusz Bakaj, zbiory Archiwum TMMP

Spotkanie 12 czerwca 2014 r. zgromadziło znawców twórczości pisarza, z których wielu znało go osobiście. Nie była to jednak rozmowa o znaczeniu pisarza dla literatury polskiej lat 70. i 80. XX wieku. Bohaterkami były Panie Zofia Siejakowa, żona i Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
Na początku obejrzano prezentację „Tadeusz Siejak. Wspomnienie w 20. rocznicę śmierci” przygotowaną przez Marię Bochan. Później zaproszono do rozmowy Zofię Siejakową W jej niezwykle interesującej opowieści przedstawiony został Tadeusz Siejak jako mąż i ojciec, zarysowane jego poglądy i świat wartości, jego rozumienie etosu pracy. Udzielona została także odpowiedź , jak jego filozofię i działania rozumieli mieszkańcy Chodzieży i pracownicy zakładu.
Natomiast Dorota Grewling przedstawiła 20. działania Biblioteki w zakresie pracy nad popularyzacją spuścizny pisarza, mówiła o organizowanych sesjach i sympozjach, Dniach Siejaka, wydawnictwach i projektach. Ostatnia część spotkania poświęcona została związkom pisarza z naszym miastem i jego kontaktom z obecnymi na nim.
Niecodziennością „spotkania wspomnień” były rękopisy pisarza, teksty książek, scenopisy do filmów i spektakli teatralnych oraz rysunki autora. Ten niezwykły wieczór zakończyła poezja Tadeusza Siejaka, dedykowana żonie.

siejak_1siejak_2siejak_3siejak_4siejak_5siejak_6siejak_7siejak_7

 

Noc Muzeów w TMMP
foto Mariusz Bakaj, zbiory Archiwum TMMP

"Piła prawie wczoraj" było projektem realizowanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły i Kolegów Jana Szwedzińskiego oraz Artura Łazowego w Nocy Muzeów 17 maja 2014. Na prezentację będącą spotkaniem z naszym miastem, lat 1945-1960, złożyły się relacje 9 mieszkańców, z których dwoje - Helga Rymon-Lipińska i Werner Klimek urodziło się w Pile w okresie międzywojennym XX wieku. Korzystający z naszej oferty poznali pierwsze dni tworzenia się podstaw organizmu miasta, odbudowę z ruin, organizację usług komunalnych i zaopatrzenia ludności, życie codzienne pilskich rodzin.

Był to obraz miasta widziany przez osoby powszechnie znane w tamtych latach, których zasługi docenione zostały nadaniem im tytułu Honorowy Obywatel Miasta Piły i wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły.
"Piła prawie wczoraj" to miasto Henryka Pankaua, Mariana Horsta, Bogdana Toboły, Eugeniusza Walkowskiego, Jerzego Wolskiego, Helgi Rymon-Lipińskiej, Kazimiery Drozdowicz, Haliny Karaniewicz, Wernera Klimka.

Uroczysta prezentacja projektu odbyła się o 21.00 z osobistym udziałem bohaterów- Eugeniusza Walkowskiego i Wernera Klimka oraz rodzin osób już zmarłych : syna Henryka Pankaua-Witolda, syna Mariana Horsta - Stefana i synowej Elżbiety oraz wnuczki Magdaleny Horst-Odeniak, a także córki Bogdana Toboły - Ewy Smędy , jej męża Roberta i wnuka Michała Smędy.

zdj_1zdj_2

zdj_3zdj_4

zdj_5zdj_6

zdj_7zdj_8

zdj_9zdj_10

zdj_11zdj_12

zdj_13zdj_14

zdj_15zdj_16

zdj_17zdj_18

zdj_19zdj_20

zdj_21zdj_22

zdj_23

zdj_24zdj_25

Konferencja naukowa "Źrodła do dziejow Piły", 5 grudnia 2013
foto Stanisław Pręgowski, zbiory Archiwum TMMP

Konferencję zorganizowano przy wspołpracy z Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile i Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Odbywała się pod Patronatem Honorowym Pana Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły w roku 500. naszego miasta.

Celem było wskazanie źrodeł archiwalnych i pozaarchiwalnych, po ktore winien sięgnąć badacz przeszłości miasta, oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie kto jest ich wytworcą i wskazanie miejsc ich przechowywania. Nawiązywała do dorobku wielu konferencji organizowanych w naszym mieście wcześniej, a zwłaszcza w 1988 roku „Piła w źrodłach archiwalnych” i „Biblioteka źrodłem wiedzy o regionie” w 2010 roku.

fot_1fot_2

fot_3fot_4

fot_5fot_6

fot_7fot_8

fot_9fot_10

fot_11fot_12