Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godności Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Osobom szczególnie zasłużonym w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, od 1995 roku nadaje się własne godności. Tytułem członka honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły” wyróżniono 12 osób a godność „ Honorowego Prezesa” w 2001 roku przyznano Henrykowi Pankau.

Zasady przyznawania godności określa § 11 Statutu, który stwierdza :

„1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.

3. Walne Zebranie może uhonorować osobę szczególnie zasłużoną dla Towarzystwa godnością „Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły".

Pierwszą godnością w dziejach organizacji był tytuł „Honorowy członek Zarządu”, który decyzją Zarządu z 11 kwietnia 1983 roku przyznano Stanisławowi Maciejskiemu, za inicjatywę powołania i wysiłek włożony w organizację Towarzystwa.

Nadane Godności

 • Henryk Pankau
 • Marian Horst
 • Jerzy Rumak
 • Jan Gruchała
 • Tadeusz Jarzębowicz
 • Bogdan Toboła
 • Franciszek Napierała
 • Zofia Czepnik
 • Zygmunt Boras
 • Andrzej Milczyński
 • Tadeusz Heinzel
 • Wiktor Skibicki
 • Stanisław Maciejski
 • Ewa Jasnosz
 • Roman Chwaliszewski
pankau_1 pankau_2 pankau_3
pankau_2
rumak_1 rumak_2
gruchala_1
jarzebowicz
tobola
napierala napierala_2
czepnik_1 czepnik_2 czepnik_3
czepnik_1 czepnik_2 Boras
milczynski
heinzel_1 heinzel_2
skibicki
maciejski_1 maciejski_2 maciejski_3 maciejski_4
jasnosz_chwaliszewski jasnosz_chwaliszewski_2
jasnosz_chwaliszewski jasnosz_chwaliszewski_2