Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Kalendarium pilskie 2022

210 r. śm. (1812) Franciszka Garczyńskiego, pułkownika, który 21.01.1807 na czele wojsk polskich wkroczył do Piły. Miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego, ur. ok. poł. XVIII w.
135 r. śm. (1887) Antoniego Kiszewskiego, pedagoga, propagatora jedwabnictwa, ur. w Pile 10.06.1810
120 r. rozpoczęcia (1902) budowy w Pile zakładów naprawy parowozów, późniejszych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
60 r. II Pilskiego (1962) Turnieju Poetyckiego
55 r. Utworzenia (1967) Filii nr 5 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (wówczas Miejskiej Biblioteki Publicznej) w Szpitalu Specjalistycznym
45 r. oddania do użytku(1977) nowoczesnej arterii komunikacyjnej w Pile – al. Powstańców Wielkopolskich, tzw. Trasy Złotowskiej
1.01. 45 r. (1977) powołania Zarządzeniem Wojewody Pilskiego, Biura Wystaw Artystycznych w Pile z siedzibą przy ul. Ludowej 11 A
8.01. 35 r. śm. (1987) Kazimierza Andrzeja Czerwińskiego, nauczyciela, organizatora ruchu chóralnego, dyrygenta, działacza społecznego, publicysty, erudyty, ur. 3.03.1915
8.01. 15 r. śm. (2007) Wiktora Juliana Skibickiego, pioniera powojennej farmacji w Pile, współzałożyciela i Członka honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (2005), ur. 1.03.1913
11.01. 95 r. ur.(1927) Zofii Urszuli Ziółkowskiej, historyka, archiwisty, działacza społecznego, zm. 30.08.1996
14.01. 30 r. śm. (1992) Cezarego Iwickiego, dziennikarza amatora, współpracownika m.in. „Ziemi Nadnoteckiej”, „Tygodnika Pilskiego”, „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, autora krzyżówek i szarad, ur. 27.07.1934
20.01. 30 r. (1992) utworzenia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile, którego członkami są osoby pochodzenia niemieckiego z Piły i okolic
21.01. 210 r. (1807) zajęcia Piły przez oddział Franciszka Garczyńskiego z wojsk Jana Henryka Dąbrowskiego. Piła weszła w skład Księstwa Warszawskiego
3.02. 30 r. (1992) pierwszej emisji programu telewizji lokalnej „Pilsat” dla 1,2 tys. mieszkańców osiedla Jadwiżyn
14.02. Dzień Powrotu Piły do Macierzy w 1945 roku
27.02. 20 r. (2002) inauguracji Bractwa Dobrej Książki, spotkań dzieci i młodzieży Piły i regionu, z wybitnymi twórcami książki polskiej. Partnerami przedsięwzięcia byli : Pilski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana , Wydział Oświaty Urzędu Miasta Piły, Dom Księgarski „MJL" . Inauguracją - spotkanie z Emilią Waśniowską i jej książką "Oswajam strach". Spotkania odbywały się w sali wielkiej PDK.
28.02. 20 r. (2002) inauguracji programu edukacji regionalnej pt. „Przystanek Piła i o okolice”, projektu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, spotkanie ze Zbigniewem Kosmatką, Prezydentem Miasta Piły
4.03. Dzień Miasta. Ustanowiony dla upamiętnienia dnia potwierdzenia praw miejskich Piły przez króla Zygmunta Starego w 1513 roku. Wprowadzony na wniosek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły do Statutu Gminy Piła przyjętego Uchwałą Nr XXIX/286/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 1996 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Pilskiego 1997 nr 11 poz. 45/
4.03. 15 r. śm. (2007) Andrzeja Wiesława Śliwińskiego, ekonomisty, działacza państwowego, Wojewody Pilskiego 1975 – 1980, Honorowego Obywatela Miasta Piły (2001), „Pilanina XX wieku”, ur. 8.02.1926
7.03. 25 r. (1997) rejestracji w Sądzie Rejonowym w Pile, spółki z o.o. „Altvater – Piła”
15.03. 45 r. (1977) zainaugurowania działalności wystawienniczej przez Biuro Wystaw Artystycznych wystawą prac uczestników IV Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Twórców – Plastyków Piła-Płotki 1976
19.03. 125 r. (1897) Franciszka Toboły, powstańca wielkopolskiego i śląskiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia obozów koncentracyjnych Gross-Rosen i Buchenwald, pierwszego prezydenta powojennej Piły 31.10.1945 – 31.05.1947, zm. 9.09.1962
25.03. 105 r. ur. (1917) dr nauk medycznych, lekarza bakteriologa i epidemiologa, działacza polonijnego z lat 30. XX wieku, uczestnika Kongresu Polaków w Berlinie (6.03.1938), działacza społecznego i regionalnego, współzałożyciela i Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (1995), zm. 4.08.2001
19.04. 120 r. ur. (1902) Donata Stankiewicza, lekarza, organizatora lecznictwa otwartego w powojennej Pile, zm. 14.02.1980
20. 04. 125 r. ur. (1897) Kazimierza Zygmunta Rybickiego, pułkownika, powstańca wielkopolskiego, żołnierza Armii Krajowej, kawalera Krzyża Złotego i Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari , pracownika starostwa w Pile, banku (NBP), PPS „Społem”, działacza społecznego, zm. 6.01.1985
22.04. 30 r. (1992) nadania Zarządzeniem Wojewody Pilskiego Nr 22/92, Bibliotece Publicznej w Pile imienia Pantaleona Wawrzyńca Szumana (27.07.1782 – 12.03.1849), prawnika, działacza politycznego i społecznego, ur. w Pile
27.04. 130 r. ur. (1892) Stanisława Ptaszyckiego, organizatora i pierwszego w Pile, konsula Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 – 1928, zm. 10.12.1940
21.05. 175 r. ur. (1847) Antoniego Drygasa, pedagoga, przemysłowca, współzałożyciela Towarzystwa Przemysłowego w Pile, ojca Arnolda Drygasa (1876 - 1906), lekarza -bakteriologa, zm. 13.06.191
5.06. 15 r. śm. (2007) Jerzego Stanisława Czecha, lekarza specjalisty okulisty, prowadzącego od marca 1957 prywatny gabinet okulistyczny, działacza Izby Lekarskiej, ur. 15.10.1924
13.06. 105 r. śm. (1917) Antoniego Drygasa, pedagoga, przemysłowca, współzałożyciela Towarzystwa Przemysłowego w Pile, ojca Arnolda Drygasa (1876 - 1906), lekarza -bakteriologa, ur. 21.05.1847
24.06. Dzień Patronów Miasta. Obchodzony w liturgiczną uroczystość narodzin Jana Chrzciciela. Zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 8 maja 2013 roku patronami miasta Piły są św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista
35 r. (1987) erygowania przez ks. bpa Józefa Michalika ordynariusza gorzowskiego, Parafii pw. św. Stanisława Kostki
1.07. 65 r. (1957) decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu o utworzeniu Zakład Komunikacji Miejskiej w Pile przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Uruchomienie 3 regularnych linii autobusowych
8.07. 95 r. ur. (1927) Zygmunta Borasa, humanisty, uczonego, historyka badacza i popularyzatora wiedzy, pedagoga, nauczyciela akademickiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członka wielu towarzystw naukowych, społecznika, uhonorowanego za całokształt badań nad historią Piły i regionu nadnoteckiego - nagrodą Wojewódzkiej Rady Narodowej (1983), wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły (2000), godnością Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (2000) i tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły (2004), zm. 29.08.2008
25 r. (1997) rejestracji sądowej Pilskiego Banku Żywności jako samodzielnego stowarzyszenia
27.07. 235 r. ur.(1782) pilanina Pantaleona Wawrzyńca Szumana, prawnika, działacza politycznego i społecznego, patrona Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, zm. 12.09.1849
29.07. 15 r. śm. (2007) Eugeniusza Ćwirleja, artysty plastyka, malarza pejzażysty, kolorysty, nestora plastyki pilskiej, nazywanego ostatnim romantycznym piewcą ziemi nadnoteckiej, ur. 21.02.1925
sierpień 210 r. śm. (1812) Jana Ignacego Bocheńskiego, księdza, historyka – regionalisty, organizatora oświaty, proboszcza pilskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w latach 1797 – 1812, ur. 14.06.1755
3.08. 105 r. (1917) założenia z inicjatywy ks. Zygmunta Dykierta, proboszcza kościoła św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, polskiego chóru „Halka”
28.08. 30 r. (1992) powołania dekretem ordynariusza diecezji koszalińsko – kołobrzeskiego ks. bpa Czesława Domina, Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Jadwiżyn
20 r. (2002) poświęcenia przez ks. bpa Mariana Gołębiewskiego, świątyni pw. Miłosierdzia Bożego
1.09. 100 r. (1922) powołania w Pile, Wicekonsulatu (od 1930 Konsulatu) Rzeczypospolitej Polskiej, który poza czynnościami administracyjno – prawnymi dbał o utrzymanie polskości na ziemiach Pogranicza
9.09. 60 r. śm. (1962) Franciszka Toboły, pierwszego prezydenta powojennej Piły 31.10.1945 – 31.05.1947, ur. 19.03.1897
14.09. 20 r. (2002) utworzenia Kolegiackiej Kapituły Pilskiej Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i przyjęcia urzędu prepozyta przez ks. Stanisława Oracza
26.09. 25 r. (1997) I Spotkań Staszicowskich zorganizowanych przez Muzeum Stanisława Staszica, których materiały opublikowano w „Zeszytach Staszicowskich", z. 1, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica 1998; ss. 179, il.; ISBN 83-902712-3-0
11.10. 115 śm.(1907) w Pile, Antoniego Drożyńskiego, lekarza, patrioty, społecznika, ur. 18.09.1857
14.10. 20 r. śm. (2002) Kazimiery Julii Wróbel, nauczyciela, wychowawcy, organizatora szkolnictwa specjalnego w Pile, ur. 19.06.1905
25.10. 45 r. (1977) utworzenia, decyzją Prezydenta Miasta Piły, Klubu Seniora „Zacisze”, działającego obecnie w strukturze Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
26.10. 40 r. (1982) erygowania na Osiedlu Górnym, Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
15.11. 40. r. powstania (1982) Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
19.11. 30 r. (1992) erygowania, dekretem ks. bpa Czesława Domina ordynariusza koszalińsko - kołobrzeskiego, Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Podlasie
24.11. 25 r. (1997) uroczystego otwarcia siedziby Muzeum Okręgowego Pile przy ul. Browarnej 7, w XIX wiecznej willi włoskiej, w której w latach 1934 - 1939 mieścił się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
27.11. 65 r. (1957) Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, której nadano nazwę: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa, obecnie Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
30.11. 20 r. śm. (2002) Stefanii Porbadnik, historyka sztuki, kustosza – kierownika Muzeum Stanisława Staszica w Pile, 1955 – 1975; dyrektora Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, 1975 – 1990, ur. 9.08.1930
9.12. 35. r. śm. (1987) Kazimierza Krzyżanowskiego, nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, działacza społecznego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, 1958 – 1972; ur. 10.03.1907
30.12. 25 r.(1997) powstania Pilskiego Rynku Hurtowego spółki z o.o. Jego założycielami i udziałowcami byli: gmina Piła, Wielkopolska Izba Rolnicza, spółka „Tarpil", Skarb Państwa oraz rolnicy, hurtownicy i producenci z Piły, Szczecina, Koszalina i Bydgoszczy