Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Nazwa instytucji, do której aplikowano Nazwa programy/priorytetu Nazwa zadania Całkowity koszt projektu Środki własne Przyznana dotacja

    2013

Gmina Piła Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii Piły Pozyskanie materiałów w formie zdjęć i relacji pisemnych, dotyczących historii okresu międzywojennego Piły z Heimatstube
w Cuxhaven i ich udostępnienie w formie serwisu internetowego
12 550,60 zł 2 550,60 zł 10 000,00 zł

    2018

Gmina Piła Realizacja przedsięwzięć o charakterze edukacji kulturalnej i poszerzenia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów adresowanych do dzieci,  młodzieży seniorów Pilska Izba Muzealna. Repozytorium 29 595,60 zł 24 595,60 zł 4 985,00 zł