Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Pilska Izba Muzealna w Cuxhaven

Po 1945 roku Piłę opuściło 45 tys. Niemców. Odnaleźli się na początku lat 50. z zamiarem zorganizowania Stowarzyszenia. Poszukiwali miejsca - Miasta, w którym mogliby się spotykać. To miejsce znaleźli w Cuxhaven. Władze miasta pomogły zorganizować się Stowarzyszeniu. Dlaczego wybrali Cuxhaven? Według ich opinii, Piła do 1945 roku podobna była do Cuxhaven, w tym mieście dobrze się czują. Członkowie mieszkają na obszarze całych Niemiec i w USA. Raz w roku, w sierpniu spotykają się w Cuxhaven.
Kto może być członkiem Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego, albo inaczej Związku Regionalnego miasta Schneidemühl w Cuxhaven.
Każdy, kto ma związek z Piłą i Pomorzem, każdy pilanin pochodzenia niemieckiego, który urodził się w Pile, oraz jego potomkowie czyli następne pokolenia, oraz ten który jest w jakimś stopniu pokrewieństwa powiązany z Niemcem, dla którego Piła jest miejscem urodzenia.

W 1957 roku utworzyli Izbę Muzealną albo inaczej Muzeum Stron Rodzinnych i od tego roku nawiązali kontakty z mieszkańcami Piły. Ożywienie współpracy nastąpiło po 24 maja 1996 roku, kiedy Piła i Cuxhaven podpisały pakt partnerski.
Izba Muzealna utrzymywana jest przez Miasto Cuxhaven, z budżetu samorządu miejskiego.

Co składa się na zbiory Pilskiej Izby ? Odpowiedź jest prosta. Zbiór izby stanowi wszystko to, co mieszkańcy Piły uratowali w 1945 roku i to co z Piłą ma jakikolwiek związek. Są to głównie pamiątki dawnej Piły, ale nie tylko.

W Izbie zgromadzono pokaźny zasób dokumentów archiwalnych i ich kopii, rękopisy - biogramów, wspomnień, pamiętników; relacje, mapy, plany miasta, płyty, obrazy, stare pocztówki, fotografie, grafiki, ryciny, księgi adresowe, dawne książki o Pile w tym zakupione w antykwariatach, zbiory pochodzące z dawnych bibliotek pilskich.
Są pieczątki, medale i odznaczenia, przedmioty codziennego użytku – stolik z napisem Schneidemühl i 4 krzesła, zegar z herbem Piły, gabloty z porcelaną w tym figurka cesarza Fryderyka II Wielkiego, butelki po piwie, karafki kryształowe, popielniczki, wieszaki, łyżki do butów, szczotki do ubrań, okulary, nakrycia głowy. Jest maszyna do pisania, oraz inne przybory – ołówki, rysiki, tabliczki.

Cennym zabytkiem jest akustyczna mapa miasta z dokładnym biegiem Gwdy, układem ulic z lat 40. z zaznaczeniem wszystkich obiektów użyteczności publicznej – ratusza miejskiego, siedziby rejencji i prowincji, dworca, szkół, świątyń, parku i innych terenów zielonych…, ze śpiewem ptaków, odgłosami parowozu, itp. Tablica została wykonana przez Johannesa Schreibera, który w latach 1998-2011 pełnił funkcję prezesa Związku, a który za budowanie nowych relacji między Niemcami a Polakami, wpisany został w lipcu 2009 roku na wniosek TMMP przez Prezydenta Miasta do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły. Najcenniejszym jest zbiór fotografii miasta dawnego i współczesnego, oraz słownik pilskich ulic , zawierający opis ulicy, zakładów i punktów usługowych, a także informacje o niektórych mieszkańcach tej ulicy.

Zbiór Izby to także obraz współczesnej Piły – wydawnictwa, obrazy pilskich plastyków, widokówki, nagrania audio, hejnał miasta i inne, które w większości są darem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, w ramach współpracy nawiązanej w 1996 roku.

Izba to także miejsce spotykania się pilan z Niemiec i pilan z Piły, którzy regularnie wykorzystują zgromadzone zbiory dla prowadzonych badań nad dziejami miasta i ogłaszają wyniki tych poszukiwań w artykułach prasowych czy wydawnictwach książkowych.

Zbiory Izby zgodnie z umową licencyjną podpisaną w dniach 12 i 19 lutego 2018 roku między Heimatkreis Schneidemühl e. V. w Cuxhaven a Towarzystwem Miłośników Miasta Piły udostępniamy wszystkim poszukującym źródeł do dziejów Piły.

Przedsięwzięcie „Pilska Izba Muzealna w Cuxhaven. Repozytorium” zrealizowano w ramach konkursu ofert o charakterze edukacji kulturalnej z poszerzeniem wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów, ogłoszonego przez Gminę Piła w 2018 roku.Galeria


Uruchom pokaz

maly_img_0233_jpg.jpg maly_img_0234_jpg.jpg maly_img_0235_jpg.jpg maly_img_7072.jpg
maly_img_7073.jpg maly_img_7075.jpg maly_img_7077.jpg maly_img_7082.jpg
maly_niemcy 2010r 022.jpg maly_niemcy 2010r 023.jpg maly_niemcy 2010r 024.jpg maly_niemcy 2010r 025.jpg
maly_niemcy 2010r 027.jpg maly_niemcy 2010r 028.jpg maly_niemcy 2010r 029.jpg