Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Głos Pilski Pismo Krajny i Ziemi Nadnoteckiej. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym regionu.
Miejsce wydania Piła Redakcja Kolegium : Jerzy Garski, Jan Gruchała, Kazimierz Chodkiewicz, Franciszek Żmidziński i B. Roszkiewicz; kierownik administracyjny Stefan Pakuła; od nr 5 z 1960 p.o. redaktora naczelnego Maciej Maria Kozłowski Wydawca Zarząd Obwodu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu
Format 33 x 24,5 cm Objętość numeru od 8 do 24 stron Nakład 2000 - 3000 egzemplarzy
Adres redakcji ul. Buczka 1 (obecnie Buczka 14, budynek biblioteki)
Druk drukarnia Pilskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego
Bieżące sprawy miasta, działalność zakładów i instytucji, historia Piły, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wiadomości urzędowe, informacje z życia organizacji społecznych, listy do redakcji, poezja, recenzje, ogłoszenia, reklama, fotografie; ogółem 17 numerów pisma.