Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rzemieślnik Pilski. Czasopismo Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Bezpłatny miesięcznik informacyjno – ogłoszeniowy. ISSN 1427 - 0730

Miejsce wydania : Piła.               Redaktor : Wiktor Piorkowski Starszy Cechu
Wydawca : Cech Rzemiosł Różnych
Format : 29,7 x 21 cm. Objętość numeru od 4 do 8 stron. Nakład :   od  1 do 3  numeru – 1000 egzemplarzy, od nr 4 ( listopad 1996) – 1400 egzemplarzy.
Adres redakcji : Piła, ul. Bydgoska 35
Druk : Drukarnia „Typo – Offset” Piła

Sprawy dotyczące Cechu Rzemiosł Różnych, wydarzenia i opinie. Zagadnienia prawne,  sprawy bhp, informacje i porady ułatwiające prowadzenie zakładów. Sprawy Kodeksu Pracy.
Informacje dla podatników. Obyczaje polskiego i pilskiego rzemiosła. Historia pilskiego rzemiosła. Biogramy zasłużonych ludzi Cechu w cyklu „Ludzie Cechu”. Wiadomości z Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Patroni Rzemiosła. Wiadomości z życia miasta Piły. Ogłoszenia i reklamy.
Dla pilskich rzemieślników i o pilskich rzemieślnikach, zrzeszonych i nie zrzeszonych w Cechu. Staranna szata graficzna. Ogółem 27 numerów, 154 strony.